Bestuur van Jeu de Boules Borne

Voorzitter: Jan Gielians

telefoon: 074-2663434

Secretaris: Manny Staudt

telefoon: 074-2663210

Penningmeester/

Ledenadministratie: Piet Roos

telefoon: 074-8514296

Bestuurslid: Geerlof Kanis

telefoon: 074-8502796

email: gkanis@home.nl 

 

Bestuurslid: Erica Hellingman

telefoon: 074-2665770

Redactie "Het Boorns Buutje: Chris Gerfen

telefoon: 074-2661220

email: c.j.gerfen@hotmail.com

 

Technische zaken en baanonderhoud: Vacant / We zoeken nog naar actieve leden, dus meld u aan.

Wedstrijd en toernooicommissie: Geerlof Kanis en Guus Wijksma

Sponsorcommissie: Manny Staudt