Ons bereikte via de media het bericht dat is overleden Arnold van Amerom op 24-12-2020. Arnold was sinds kort geen lid meer van onze vereniging maar we zullen hem herinneren als een zeer gezellige man die ook hele leuke en sappige  verhalen kon vertellen.

We wensen zijn familie heel veel sterkte toe in de komende tijd.

Bestuur en leden van Jeu de Boules Borne