overlijden Henk Scholte 23-09-2021

 

Beste Boulers,

Ons bereikte  het zeer droevige  bericht, dat ons lid en oud voorzitter  Henk Scholte is overleden.

Henk was een zeer gewaardeerd lid, die de club in de begin jaren groot heeft gemaakt. Hij kwam  vaak met  goede creatieve ideeën,  die  hij altijd  op een heel enthousiaste manier wist  te presenteren. Ook was hij zelf een fervent speler, die de jeu de boules regels heel goed kende. Vaak sprak hij overigens zelf over Petanque.

Henk heeft in het verleden veel voor de club gedaan.  Hij wist veel familieleden , vrienden en bekenden te verleiden om lid te worden of  onze club te steunen. We speelden de onderlinge competitie  van meest constante  speler en speelster altijd om de door hem beschikbaar gestelde  Henk Scholte bokaal. De laatste jaren zagen we hem niet meer zo veel op de banen maar de prijzen reikte hij graag met veel elan uit. We  wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens bestuur en leden,  Jan Gielians voorzitter.