7 -4-1954                                                                                       7-12-2020

Ons bereikte het droevige bericht dat op 7 december j.l. is overleden ons lid Gerrit van de Vegte.

Gerrit was nog niet zo heel lang lid van onze club maar we zullen deze rustige en vriendelijke man erg missen.

We wensen zijn familie heel veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van Jeu de Boules Borne